HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCD NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN
CÔNG CHỨC NHẬN HỒ SƠ
Liên kết website
Số người truy cập: 8003901
Đang online: 207
[ Ngày tạo: 10/03/2017 ]

Sáng 9/3, Tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Thành ủy Cam Ranh tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Các đồng chí là thành ủy viên, lãnh đạo các  ngành, đoàn thể, bí thư các chi đảng bộ trực thuộc thành ủy, chủ tịch HĐND, UBND, UBMT và Phó chủ tịch phụ trách văn xã 15 xã phường đã dự hội nghị.

Tại đây, đại biểu đã nghe ông  Đinh Sỹ Hiệp – Trưởng ban Dân vận Thành ủy quán triệt Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư Trung ương đảng.  Chỉ thị nêu rõ: Để cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" được hưởng ứng, có sức lan toả rộng rãi, mang lại hiệu quả thiết thực, Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Quán triệt trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả 5 nội dung của cuộc vận động v.v..

Ngoài ra, đại biểu còn nghe lãnh đạo UBMTTQVN thành phố thông qua dự thảo chương trình hành động thực hiện Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; nghe Phòng lao động  thương binh và xã hội thành phố trình bày kế hoạch  giảm nghèo bền vững  của thành phố giai đoạn 2016-2020 và Phòng Văn hóa- thông tin trình bày kết quả thực hiện  xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và phường đạt chuẩn đô thị văn minh”.

Sau hội nghị, cấp ủy, chính quyền trên địa bàn thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức thực hiện có hiệu quả 5 nội dung của cuộc vận động; bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đảng viên, đoàn viên, hội viên về mục đích, nội dung, ý nghĩa về Chỉ thị 10 của Ban Bí thư , qua đó phát huy sức mạnh toàn dân thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn thành phố. /.

Khánh Vĩnh

CÁC TIN KHÁC
 

Độ ẩm:
Sức gió:
       
hot