HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCD NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN
CÔNG CHỨC NHẬN HỒ SƠ
Liên kết website
Số người truy cập: 8003894
Đang online: 200
[ Ngày tạo: 12/03/2017 ]

Giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng năm và được UBND thành phố Cam Ranh đặc biệt quan tâm chỉ đạo sâu sát.

Theo thống kê, hiện nay toàn thành phố có tổng số 32.562 hộ, trong đó hộ nghèo 1.972 hộ, chiếm tỷ lệ 6,18%, hộ cận nghèo 3.669 hộ chiếm tỷ lệ 11,27%. Để cải thiện và nâng cao điều kiện sống của các hộ nghèo, hộ cận nghèo, UBND thành phố đã chỉ đạo các cấp các ngành trên địa bàn cần tập trung đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm để giảm nghèo, trong đó chú trọng lồng ghép các chương trình giảm nghèo gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tiếp tục thực hiện các hoạt động hỗ trợ hộ nghèo, người nghèo, tăng cường sự lãnh chỉ đạo của các cấp uỷ đảng chính quyền, sự phối hợp của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội đối với công tác giảm nghèo ở cơ sở.

Đặc biệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức của người dân trong công tác giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên của người nghèo trong cuộc sống, tăng cường về công tác đối thoại chính sách giảm nghèo giữa các cấp các ngành với chính các hộ nghèo, cận nghèo của địa phương. Gắn công tác đào tạo nghề với giải quyết việc làm và giải quyết đồng bộ các biện pháp hỗ trợ người nghèo. Phát huy mạnh mẽ tính dân chủ trong mọi hoạt động giảm nghèo, thực hiện tốt xã hội hoá công tác giảm nghèo, đặc biệt là tích cực chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất nhằm thay đổi tập quán canh tác cũ, nâng cao trình độ thâm canh, tăng vụ, tăng năng suất các sản phẩm nông nghiệp, xây dựng các mô hình sản xuất chăn nuôi phù hợp với điều kiện của từng địa phường, khuyến khích người nghèo tự học hỏi nâng cao kinh nghiệm trong phát triển sản xuất, v…v…

Các nhiệm vụ giảm nghèo được thực hiện nghiêm túc đồng bộ, phấn đấu mỗi năm bình quân trên địa bàn thành phố giảm được 2% hộ nghèo, phấn đấu đến năm 2020, toàn thành phố giảm chỉ còn 0,69% tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn, 15/15 xã, phường không còn hộ nghèo ở nhà tạm, nhà dột nát./.

Lê Ngân.

CÁC TIN KHÁC
 

Độ ẩm:
Sức gió:
       
hot