HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCD NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN
CÔNG CHỨC NHẬN HỒ SƠ
Liên kết website
Số người truy cập: 8003848
Đang online: 161
[ Ngày tạo: 17/03/2017 ]

Trong thời gian qua, cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tốc độ phát triển đô thị của thành phố Cam Ranh nói chung và phường Ba Ngòi nói riêng diễn ra khá nhanh, đời sống của nhân dân toàn phường ngày càng được cải thiện nhu cầu về nhà ở ngày càng nâng lên nên việc cải tạo, sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới các công trình nhà ở của các tổ chức, cá nhân ngày càng nhiều.

Việc tuân thủ và chấp hành các quy định của Nhà nước về pháp luật xây dựng của các tổ chức, cá nhân đã có nhiều chuyển biến tích cực, công tác quản lý đô thị trên địa bàn phường đạt nhiều kết quả. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn không ít trường hợp chưa hoặc cố tình không chấp hành như: xây dựng công trình không có giấy phép, sai phép, vi phạm lộ giới, xây dựng trên đất lấn chiếm, xây dựng không đúng quy hoạch, xây dựng công trình gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, làm hư hỏng các công trình hạ tầng kỹ thuật, việc lấn chiếm lòng, lề đường chưa được kiểm tra xử lý thường xuyên, còn phơi lúa, nông sản trên đường phố, thả rông gia súc còn xảy ra, chưa được quản lý chặt chẽ. Vi phạm trật tự xây dựng đô thị vẫn còn xảy ra là do ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận tổ chức, cá nhân còn hạn chế.

Công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng đô thị vẫn còn nhiều tồn tại, việc công khai đồ án quy hoạch xây dựng đô thị chưa thực hiện nghiêm túc. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND phường chưa thường xuyên, thiếu kiên quyết trong việc kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự xây dựng đô thị; công tác kiện toàn tổ chức quản lý lực lượng, quản lý đô thị và trật tự xây dựng đô thị chưa được chú trọng.

Nhằm khắc phục những tồn tại, đồng thời tăng cường công tác quản lý đô thị và trật tự xây dựng đô thị, lập lại kỷ cương trong xây dựng trên địa bàn phường, Đảng ủy phường ban hành Nghị quyết về “Tăng cường công tác lãnh đạo quản lý đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn phường Ba Ngòi năm 2017” với mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu:

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm và tổ chức thực hiện công tác quản lý đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn phường.

Thực hiện nếp sống văn minh đô thị; chấm dứt tình trạng vi phạm về trật tự xây dựng đô thị, tình trạng cơi nới, lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi buôn bán, đậu đổ xe; đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị.

Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân  để tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân trong việc xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở trong khu dân cư.

Định kỳ rà soát, đánh giá, kiến nghị kịp thời các quy hoạch để tạo sự đồng bộ, thống nhất, phù hợp giữa các quy hoạch cấp trên với quy hoạch sử dụng đất, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và công khai kế hoạch quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn phường để Nhân dân được biết.

 Báo cáo, kiến nghị cấp trên hoàn chỉnh các loại hình quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn gắn liền với phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

 Phối hợp trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đúng quy định, hợp lý góp phần đảm bảo an sinh xã hội, đáp ứng nhu cầu về đất ở, nhà ở trên địa bàn phường.

Tập trung các nguồn vốn từ ngân sách kết dư của địa phương, vốn chỉnh trang đô thị được phân bổ từ Thành phố, huy động nguồn đóng góp trong Nhân dân và các mạnh thường quân xây dựng mới các tuyến đường dân sinh trong khu dân cư, hàng năm kiểm tra duy tu sữa chữa, nâng cấp các tuyến đường bị hư hỏng tạo điều kiện đi lại thuận lợi trong Nhân dân và cảnh quan đô thị  trên địa bàn phường.

Tăng cường công tác tuyên truyền trong Nhân dân, nâng cao ý thức của người dân trong lĩnh vực vệ sinh môi trường như không xả nước thải, rác thải sinh hoạt của hộ gia đình ra nơi công cộng. Nêu cao tinh thần xây dựng cuộc sống văn minh đô thị trong mỗi người dân.

Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực vệ sinh môi trường.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực xây dựng, hướng dẫn các thủ tục hành chính liên quan đến việc cấp giấy phép xây dựng cho tổ chức và cá nhân kịp thời theo yêu cầu.

Phối hợp với các cơ quan ban ngành chuyên môn của thành phố thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn phường.

Đào Thị Doan

CÁC TIN KHÁC
 

Độ ẩm:
Sức gió:
       
hot