QUYẾT TÂM XÂY DỰNG NỀN HÀNH CHÍNH DÂN CHỦ, TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH, CHUYÊN NGHIỆP, HIỆN ĐẠICD NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN
CÔNG CHỨC NHẬN HỒ SƠLiên kết website
Số người truy cập: 7901805
Đang online: 239
[ Ngày tạo: 17/03/2017 ]

Thời gian qua, phường Cam Lợi đã không ngừng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) trên nhiều lĩnh vực và đạt được những kết quả quan trọng. Địa phương đã quan tâm, phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo hoạt động CCHC, lập kế hoạch tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, triển khai nhiều hoạt động cụ thể... Nhờ đó nên năng lực và chỉ số CCHC của phường từng bước được nâng lên, nhân dân ngày càng hài lòng đối với chính quyền.Đảng ủy, UBND phường xác định việc thực hiện tốt công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương. Vì vậy, Đảng bộ, chính quyền đã tập trung chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác CCHC tại địa phương.

UBND phường đã quan tâm cử cán bộ, công chức, lãnh đạo địa phương, người trực tiếp phụ trách tham mưu công tác CCHC tại UBND phường do thành phố và tỉnh tổ chức để tham gia tập huấn công tác CCHC và các quy định về quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Công tác thông tin, tuyên truyền CCHC được tiếp tục quan tâm đẩy mạnh; Lĩnh vực cải cách thể chế như: xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, tổ chức thực hiện các văn bản QPPL ... luôn được chú trọng.  

Để thực hiện tốt công tác CCHC, UBND phường đã kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông gồm 9 đồng chí; trong đó đồng chí Chủ tịch UBND phường làm Trưởng ban; các thành viên là cán bộ, công chức có liên quan được phân công nhiệm vụ cụ thể. Cán bộ, công chức chuyên môn xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động của mình, tham mưu cho UBND phường ban hành các văn bản quản lý nhà nước theo lĩnh vực phụ trách, tập trung vào các nội dung chính như: Cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính, trong đó cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông là một khâu quan trọng của tiến trình cải cách hành chính.

Bên cạnh đó, UBND phường đã tiến hành rà soát, bổ sung, điều chỉnh ban hành quy chế làm việc, nội quy cơ quan; quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; quy chế văn hoá công sở; quy chế thực hiện pháp lệnh dân chủ; nội quy, quy chế tiếp công dân; quy chế làm việc của bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; quy định cụ thể, rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đội ngũ cán bộ, công chức... Đồng thời, triển khai cho cán bộ, công chức thực hiện hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc, không uống rượu bia trong giờ làm việc.

Hiện nay, đội ngũ cán bộ, công chức của phường đều đủ chuẩn để tham gia vào bộ máy chính quyền cơ sở, đồng thời thực hiện tốt chế độ tạo nguồn với tinh thần đổi mới, bảo đảm cán bộ nguồn được trẻ hoá, có đủ trình độ, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp đáp ứng ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Bộ phận “một cửa” hoạt động ổn định, thực hiện tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực tiếp nhận và giải quyết hồ sơ kịp thời, tránh gây phiền hà cho nhân dân, không để chồng chéo trong quá trình giải quyết hồ sơ, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và vai trò tham mưu cho lãnh đạo UBND phường.

Để cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác CCHC, nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, UBND phường đã tập trung làm tốt các công tác như: Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo các điều kiện hoạt động cho bộ phận “một cửa”; Nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiệu quả và thuận lợi cho người dân; Tăng cường tuyên tuyền, giáo dục về nhận thức nhằm thay đổi tư duy của người dân khi đến giao dịch, giải quyết công việc hành chính ở cấp phường; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận một cửa gắn với việc thực hiện giải quyết hành chính cho công dân đúng theo trình tự quy định của pháp luật.

Trong năm 2016, UBND phường đã thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC đạt được một số kết quả đáng kể: Địa phương không có đơn khiếu nại, tố cáo; giải quyết dứt điểm 4/4 đơn tranh chấp; trong lĩnh vực tài nguyên môi trường đã tiếp nhận và giải quyết 48 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo nhu cầu và cấp 277 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo dự an Vlap; đã tiếp nhận, giải quyết và trả 622 hồ sơ thuộc lĩnh vực tư pháp, hộ tịch; 144 hồ sơ thuộc lĩnh vực lao động thương binh - xã hội , 1355 hồ sơ thuộc lĩnh vực văn hóa, TDTT...

Bên cạnh đó, UBND phường thường xuyên thực hiện nghiệm túc công tác niêm yết công khai, tuyên truyền các thủ tục hành chính đã tạo nhiều thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và cán bộ thực thi nhiệm vụ; thường xuyên cập nhật công khai các Quyết định của UBND tỉnh như: Quyết định về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch; Quyết định công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực chứng thực; Quyết định công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc lĩnh vực văn hóa - thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường... Qua đó, đã tạo sự hài lòng và đồng thuận của người dân, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác của cán bộ, công chức.

UBND phường đã bố trí đủ số cán bộ, công chức theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Trình độ chuyên môn lẫn chất lượng cán bộ, công chức phường ngày càng được nâng cao. Cải cách tài chính công được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc. Việc sử dụng các dịch vụ công cũng như tiết kiệm trong chi tiêu nội bộ, tăng thu nhập cho người lao động được thực hiện có hiệu quả. Công tác hiện đại hóa hành chính ngày càng được nâng cao.

Cơ quan UBND phường đã có 100% cán bộ, công chức các bộ phận, ban, ngành, đoàn thể phường được trang bị máy vi tính; đã có hệ thống mạng và được kết nối đường truyền Internet; Đầu tư xây dựng, nâng cấp, sữa chữa trụ sở hành chính cơ quan, tăng cường kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông cũng đạt được nhiều kết quả tốt.

Để thực hiện nhiệm vụ CCHC ở địa phương đạt hiệu quả hơn, thời gian tới UBND phường tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 14 năm 2016 của UBND tỉnh quy định việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính tỉnh Khánh Hòa; Kế hoạch CCHC tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020 và một số văn bản liên quan. Đặc biệt chú trọng đến việc sử dụng phần mềm một cửa với các nội dung: tổng hợp thống kê kết quả giải quyết thủ tục hành chính định kỳ; tiếp nhận và giải quyết  hồ sơ trực tuyến mức độ 3, hướng dẫn quy trình thủ tục hành chính liên thông.

Bảo đảm đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được nâng cao về chất lượng, trình độ chuyên môn, kiến thức quản lý nhà nước, kỹ năng hành chính. Chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại ngày càng nâng cao với việc tăng cường đầu tư trang thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm việc tại bộ phận một cửa... nhằm tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC tại địa phương ngày càng hoàn thiện và phát triển bền vững.

Trong quá trình xây dựng và phát triển trên địa bàn thành phố nói chung và địa phương nói riêng, công tác cải cách hành chính có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống nhân dân và là một trong những giải pháp quan trọng để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đồng thời, tăng cường khả năng giám sát thực thi công vụ của nhân dân, tổ chức, cá nhân thực hiện được quyền lợi, nghĩa vụ của mình. Do đó, cơ quan hành chính nhà nước cấp phường thực hiện tốt công tác CCHC cũng là thực hiện chức tốt chức năng quản lý nhà nước của mình tại địa phương.

Duy Mỹ
CÁC TIN KHÁC
 

Độ ẩm:
Sức gió:
       
hot