HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCD NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN
CÔNG CHỨC NHẬN HỒ SƠ
Liên kết website
Số người truy cập: 8003875
Đang online: 186
[ Ngày tạo: 15/03/2017 ]

Nhằm khẳng định vai trò và vị trí về quyền lợi, nghĩa vụ của người tiêu dùng được quy định trong Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2010 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2011. Ngày 10 ngày 7 tháng 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1035/QĐ-TTg về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam, theo đó lấy ngày 15 tháng 3 hàng năm là “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam”. Với việc tổ chức Lễ công bố "Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15-3” vào tối ngày 12 tháng 3 năm 2016, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Hà Nội đã tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Nhà nước đối với quyền của người tiêu dùng.Việc Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam được tổ chức hàng năm được quy định trong Quyết định số 1035/QĐ-TTg nhằm:

1. Vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội và đất nước.

2. Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và các chính sách về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tạo cơ sở để huy động, tập trung sự quan tâm, hưởng ứng, tham gia của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

3. Góp phần xây dựng một môi trường tiêu dùng lành mạnh cho cả người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; giữ ổn định và tạo động lực phát triển, đổi mới, sáng tạo cho nền kinh tế đất nước.

4. Nâng cao trách nhiệm, khuyến khích sự hợp tác và phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong việc thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

 Có thể nhận thấy "Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15-3” hàng nằm được tổ chức để khẳng định: quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức xã hội trong việc tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng…

Để “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15 - 3” năm 2017, cũng như các năm tiếp theo đem lại hiệu quả cần phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người dân, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước về ý nghĩa của “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam15 - 3”, đồng thời cần nắm được mục đích, ý nghĩa, nội dung, yêu cầu về Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Quyết định số 1035/QĐ-TTg ngày 10 tháng 07 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15 - 3”./. 

CÁC TIN KHÁC
 

Độ ẩm:
Sức gió:
       
hot