HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCD NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN
CÔNG CHỨC NHẬN HỒ SƠ
Liên kết website
Số người truy cập: 8003885
Đang online: 192
[ Ngày tạo: 01/03/2017 ]

Nghị định 08/2017/NĐ-CP quy định việc tiếp nhận tác phẩm báo chí thực hiện lưu chiểu điện tử và thời hạn lưu trữ, bảo quản, sử dụng đối với các loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử được lưu chiểu điện tử ban hành ngày 08/02/2017.

- Theo Nghị định số 08/2017, việc lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử sẽ do Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện.

- Việc tiếp nhận các tác phẩm báo chí để thực hiện lưu chiểu điện tử sẽ theo quy trình được quy định tại Nghị định 08/NĐ-CP. Thời gian lưu giữ nguyên trạng của các tác phẩm báo chí được lưu chiểu điện tử là:

+ Tối thiểu là 06 tháng kể từ ngày được phát sóng lần đầu đối với tác phẩm báo nói, báo hình;

+ Tối thiểu là 12 tháng kể từ ngày đăng tải lần đầu đối với tác phẩm báo điện tử.

- Trong thời gian thực hiện lưu giữ các tác phẩm báo chí, Nghị định 08/2017 quy định việc bảo quản phải đảm bảo an toàn và giữ nguyên trạng nội dung thông tin. Các cơ quan bảo quản phải thường xuyên kiểm tra nhằm đảm bảo an toàn, toàn vẹn và sử dụng các biện pháp kỹ thuật để việc phân loại, lưu giữ được thuận lợi nhưng không làm thay đổi nội dung của tác phẩm.

- Bên cạnh đó, theo Nghị định số 08/CP thì các tác phẩm báo chí lưu chiểu điện tử còn được sử dụng để phục vụ cho việc đánh giá, nhận xét về nội dung thông tin theo chuyên đề, sự kiện, cho các cuộc kiểm tra, thanh tra chuyên ngành thường xuyên và đột xuất theo yêu cầu.

Nghị định 08/2017/NĐ-CP quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí có hiệu lực ngày 30/03/2017.

Chi tiết văn bản xem tại đây

Nguồn: thuvienphapluat.vn

CÁC TIN KHÁC
 

Độ ẩm:
Sức gió:
       
hot