KỶ NIỆM 71 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2018) 

Liên kết website
Số người truy cập: 8852295
Đang online: 167
THỜI TIẾT
Độ ẩm :
Gió:
[Đăng ngày 18/05/2018]
Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, khoa học là tài sản chung của toàn dân. Bởi vậy, đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật phải ra sức đem hiểu biết của mình truyền bá rộng rãi trong nhân dân lao động, để nhân dân đẩy mạnh thi đua sản xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ.
[Đăng ngày 07/05/2018]

Thông qua sự thể hiện của Hồ Chí Minh, sức mạnh mềm Việt Nam có sức hấp dẫn và thuyết phục bởi trong nó hàm chứa và phát triển giá trị chung mà loài người đã đạt được;
[Đăng ngày 18/05/2016]
Tại Trung tâm sinh hoạt chính trị - văn hóa thành phố, ngày 17/5, Thành ủy Cam Ranh tổ chức giao lưu điển hình tiêu biểu và tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị
[Đăng ngày 04/08/2015]
Sinh thời, Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc  sử dụng và bảo vệ tiếng Việt, Người thường nhắc nhở mọi người phải biết giữ gìn và quý trọng tiếng Việt.
[Đăng ngày 15/06/2015]
Với tất cả tình cảm kính yêu vô hạn và niềm tin tuyệt đối vào lời căn dặn của Người, toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân tỉnh Khánh Hòa đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi Di chúc thiêng liêng và con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn, xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.
[Đăng ngày 10/06/2015]
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của dân tộc ta và của nhân loại, Người đã để lại cho chúng ta một di sản tinh thần vô giá, một hệ tư tưởng của một bậc vĩ nhân lỗi lạc,
[Đăng ngày 10/06/2015]
Cứ mỗi độ thu về, trong không khí phấn khởi kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, chúng ta không khỏi bùi ngùi xúc động nhớ về Bác Hồ muôn vàn kính yêu - vị cha già của dân tộc; lãnh tụ vĩ đại của Đảng ta, nhân dân ta;
                      
hot