QUYẾT TÂM XÂY DỰNG NỀN HÀNH CHÍNH DÂN CHỦ, TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH, CHUYÊN NGHIỆP, HIỆN ĐẠICD NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN
CÔNG CHỨC NHẬN HỒ SƠLiên kết website
Số người truy cập: 7901760
Đang online: 216
[ Ngày tạo: 10/10/2011 ]
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAM RANH

  Ô. NGUYỄN HỮU DŨNG - CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ

  Điện thoại cơ quan:058.3861260
  Sinh ngày:1961
  Quê quán: Đức Phổ, Quảng Ngãi
  Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
  Học vị: Cử nhân Luật

  Lý luận chính trị : Cao cấp

  Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cam Ranh.
Email: nhdung@khanhhoa.gov.vn
- Nhiệm vụ công tác: Tại Quyết định số 686/QĐ-UBND ngày 01/4/2016

 

  Ô. NGUYỄN NGỌC SƠN - PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ

  Điện thoại cơ quan: 058.3861306
  Email: nnson_cr@khanhhoa.gov.vn

 Sinh ngày: 1966
  Quê quán: Đức Phổ, Quảng Ngãi
  Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
  Học vị: Cử nhân hành chính
  Lý luận chính trị: Cao cấp
  Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cam Ranh
 
- Nhiệm vụ công tác: Tại Quyết định số 686/QĐ-UBND ngày 01/4/2016


  Ô. NGUYỄN THÀNH TRUNG - PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
  Điện thoại cơ quan: 058.3861329
  Email: nttrung@khanhhoa.gov.vn

  Sinh ngày: 1979
  Quê quán: Phù Cát, Bình Định
  Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
  Học vị: Cử nhân Luật
  Lý luận chính trị: Cao cấp
  Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cam Ranh


- Nhiệm vụ công tác:
Tại Quyết định số 686/QĐ-UBND ngày 01/4/2016

THÀNH VIÊN ỦY BAN

 
NGUYỄN BÁ ĐOÀN
 
NGUYỄN CHÍNH
nchinh@khanhhoa.gov.vn
 
 


TRẦN HỮU NGỌC- Nhiệm vụ công tác: Tại Quyết định số 686/QĐ-UBND ngày 01/4/2016

CÁC TIN KHÁC
 

Độ ẩm:
Sức gió:
       
hot