KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2017)


Liên kết website

Số người truy cập: 7670588
Đang online: 708
[ Ngày tạo: 10/10/2011 ]
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAM RANH

  Ô. NGUYỄN HỮU DŨNG - CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ

  Điện thoại cơ quan:058.3861260
  Sinh ngày:1961
  Quê quán: Đức Phổ, Quảng Ngãi
  Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
  Học vị: Cử nhân Luật

  Lý luận chính trị : Cao cấp

  Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cam Ranh.
Email: nhdung@khanhhoa.gov.vn
- Nhiệm vụ công tác: Tại Quyết định số 686/QĐ-UBND ngày 01/4/2016

 

  Ô. NGUYỄN NGỌC SƠN - PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ

  Điện thoại cơ quan: 058.3861306
  Email: nnson_cr@khanhhoa.gov.vn

 Sinh ngày: 1966
  Quê quán: Đức Phổ, Quảng Ngãi
  Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
  Học vị: Cử nhân hành chính
  Lý luận chính trị: Cao cấp
  Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cam Ranh
 
- Nhiệm vụ công tác: Tại Quyết định số 686/QĐ-UBND ngày 01/4/2016


  Ô. NGUYỄN THÀNH TRUNG - PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
  Điện thoại cơ quan: 058.3861329
  Email: nttrung@khanhhoa.gov.vn

  Sinh ngày: 1979
  Quê quán: Phù Cát, Bình Định
  Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
  Học vị: Cử nhân Luật
  Lý luận chính trị: Cao cấp
  Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cam Ranh


- Nhiệm vụ công tác:
Tại Quyết định số 686/QĐ-UBND ngày 01/4/2016

THÀNH VIÊN ỦY BAN

 
NGUYỄN BÁ ĐOÀN
 
NGUYỄN CHÍNH
nchinh@khanhhoa.gov.vn
 
 


TRẦN HỮU NGỌC- Nhiệm vụ công tác: Tại Quyết định số 686/QĐ-UBND ngày 01/4/2016

CÁC TIN KHÁC

Độ ẩm:
Sức gió:
       
hot