HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCD NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN
CÔNG CHỨC NHẬN HỒ SƠ
Liên kết website
Số người truy cập: 8003898
Đang online: 204
[ Ngày tạo: 09/10/2011 ]
PHÒNG, BAN TRỰC THUỘC UBND THÀNH PHỐ

 STT  Đơn vị
 Điện thoại
Địa chỉ
 1 Văn phòng HĐND & UBND
3861254
Khu Liên cơ HC 1- Cam Phú, Cam Ranh
 2 Phòng Nội Vụ
 3861313 Khu Liên cơ HC 1- Cam Phú, Cam Ranh
 3 Phòng Tài chính - Kế hoạch
 3861020 Phạm Hùng, Phường Cam Phú
 4 Phòng Quản lý đô thị
 3861258 Khu Liên cơ HC 2- Cam Phú, Cam Ranh
 5 Phòng Tài nguyên - Môi trường
 3860910 Khu Liên cơ HC 1- Cam Phú, Cam Ranh
 6 Phòng Lao động - TB&XH
 3861263 Khu Liên cơ HC 1- Cam Phú, Cam Ranh
 7 Phòng Dân tộc
  Khu Liên cơ HC 1- Cam Phú, Cam Ranh
 8 Phòng Văn hóa và Thông tin
 3860880 Khu Liên cơ HC 2- Cam Phú, Cam Ranh
 9 Phòng Tư pháp
 3861265 Khu Liên cơ HC 2- Cam Phú, Cam Ranh
 10 Phòng Y tế
 3954181 Khu Liên cơ HC 2- Cam Phú, Cam Ranh
 11 Phòng Kinh tế
 3861161 Khu Liên cơ HC 1- Cam Phú, Cam Ranh
 12 Chi cục Thống kê
 3860552 Khu Liên cơ HC 1- Cam Phú, Cam Ranh
 13 Thanh tra
 3861261 Phạm Hùng, Phường Cam Phú
 14 Trung tâm Văn hóa - Thể thao
 3854969 Hùng Vương, phường Cam Lộc
 15
Đài Truyền thanh - Truyền hình
 3854317 Hùng Vương, phường Cam Phú
 16 Phòng Giáo dục và Đào tạo
   Phạm Hùng , Cam Phúc
 17  Ban Quản lý Dự án các CT Xây dựng
   Cam Phú, Cam Ranh
 18    Đội Thanh niên xung kích Cam Ranh
   Cam Phú Cam Ranh
CÁC TIN KHÁC
 

Độ ẩm:
Sức gió:
       
hot