KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2017)


Liên kết website

Số người truy cập: 7670643
Đang online: 759
[ Ngày tạo: 10/10/2011 ]
TT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAM RANH

 1. Bà Phan Thị Minh Lý - Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP. Cam Ranh
  Số điện thoại cơ quan: 058.3862577
  Email: ptmly.cr@khanhhoa.gov.vn 

   Sinh ngày: 1969

   Quê quán: Phù Mỹ, Bình Định

  
Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

  
Học vị: Cử nhân Luật kinh t
ế
   Lý luận chính trị : Cao cấp

   Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cam Ranh


2. Bà Võ Thị Kim Thoa - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP. Cam Ranh

Số điện thoại cơ quan: 058.3862477
 Email: vtkthoa_cr@khanhhoa.gov.vn

Sinh ngày: 1969
Quê quán: Cam Ranh, Khánh Hòa
Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
Học vị: Cử nhân hành chính

Lý luận chính trị : Cao cấp

Uỷ viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Cam Ranh

 

   3.Ông - Ngô Hữu Hiền - Ủy viên Thường trực HĐND TP. Cam Ranh

  Số điện thoại cơ quan: 058.3861129
  Email: nhhien_cr@khanhhoa.gov.vn

  Sinh ngày: 1964
  Quê quán: Phù Mỹ, Bình Định
  Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
  Học vị: Cử nhân Luật

 Lý luận chính trị : Cao cấp

                               Thành ủy viên, Ủy viên TT. HĐND thành phố
CÁC TIN KHÁC

Độ ẩm:
Sức gió:
       
hot