KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2017)


Liên kết website

Số người truy cập: 7670599
Đang online: 717
[ Ngày tạo: 10/10/2011 ]
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG
 ĐƠN VỊ
 Số điện thoại
Xã Cam Bình  3858903-3857317
Xã Cam Lập  3865312-3865318
Xã Cam Thành Nam  3977331-3972878
Xã Cam Phước Đông   3997160-3997278
Xã Cam Thịnh Đông  3855188-3951908-3865224
Xã Cam Thịnh Tây  3854624
Phường Cam Lộc   3951014
Phường Cam Linh   3854215-3856227
Phường Cam Thuận  3950036-3950299
Phường Cam Phú  3861901-3860250-3860249
Phường Cam Phúc Nam   3976281
Phường Cam Phúc Bắc  3857257-3857802-3970488
Phường Cam Nghĩa  3857247-3970939
Phường Ba Ngòi  3950037-3951575
Phường Cam Lợi  3854877-3951322
CÁC TIN KHÁC

Độ ẩm:
Sức gió:
       
hot