LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Tuần lễ thứ :       Từ :  Đến :  
Thời gianNội dungThành phầnĐịa điểmChủ trì
Thứ hai 19/03/2018
07:30Ông Nguyễn Hữu Dũng, bà Võ Thị Kim Thoa dự giao ban 4 Thường trựcC.DyThành ủy
09:00TT HĐND thành phố hội ýPH HĐND
10:00TT HĐND, TT UBND họp về bố trí thêm vốn đầu tư các công trình cấp bách A Chính; A Đức;BQLDA, P TCKH chuẩn bị ndung PH HĐND
Thứ ba 20/03/2018
08:00Bà Phan Thị Minh Lý dự họp Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh (cả ngày)Xe A.RongPH 2-HĐND tỉnh
08:00Ông Nguyễn Ngọc Sơn họp nghe báo cáo việc luân chuyển hồ sơ khi thực hiện các bước trong quy trình cấp GCN QSDĐA Chiến Duyên-Ninh TNMT, xã, phường VPĐK chuẩn bị nội dung PH1
08:00TT HĐND làm việc với HĐND xã Cam Thịnh Tây về tình hình công tác HĐND thành phố từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nayDuy Nhung Các ban HĐND, A Chính (Xe Thành ủy) Cam Thịnh Tây
14:00Ông Nguyễn Thành Trung họp BCĐ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóaT Hương LĐLĐ chuẩn bị nội dung HT LĐLĐ TP
14:00TT HĐND làm việc với HĐND xã Cam Thịnh Đông về tình hình công tác HĐND thành phố từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nayDuy Nhung Các ban HĐND, A Chính (Xe Thành ủy) Cam Thịnh Đông
15:00Ông Nguyễn Hữu Dũng dự Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Agribank Khánh HòaXe A.TraiKS Diamond Bay- 20 Trần Phú-NTrang
Thứ tư 21/03/2018
08:00Ông Nguyễn Thành Trung dự họp Hội đồng KHCN tỉnhXe A.RongSở KHCN
08:00Ông Nguyễn Hữu Dũng, ông Nguyễn Ngọc Sơn giao ban công tác quản lý đô thị, tài nguyên – môi trường quý I/2018C Dy Ninh -Vũ PH2
08:00TT HĐND làm việc với HĐND xã Cam Phước Đông về tình hình công tác HĐND thành phố từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nayDuy Nhung Các ban HĐND, A Chính (Xe Thành ủy) Cam Phước Đông
14:00Ông Nguyễn Thành Trung họp Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về đất nước, con người Việt Nam-Nhật Bản trên địa bàn thành phốA Chiến-Hương P VHTT chuẩn bị ndung PH1
14:00TT HĐND làm việc với HĐND phường Ba Ngòi về tình hình công tác HĐND thành phố từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nayDuy Nhung Các ban HĐND, A Chính Ba Ngòi
Thứ năm 22/03/2018
08:00TT HĐND làm việc với HĐND phường Cam Lợi về tình hình công tác HĐND thành phố từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nayDuy Nhung Các ban HĐND, A Chính Cam Lợi
08:00Ông Nguyễn Thành Trung dự Khai mạc điểm Hội thi “Kể chuyện Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh thành phố ” năm học 2017-2018Trường THCS Lê Hồng Phong
08:30Ông Nguyễn Hữu Dũng làm việc với Đoàn kiểm toán nhà nướcH. Vũ; TCKH, Thuế, BQLDA, Kho bạc PH1
14:00TT HĐND làm việc với HĐND phường Cam Lộc về tình hình công tác HĐND thành phố từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nayDuy Nhung Các ban HĐND, LĐVP Cam Lộc
14:00Ông Nguyễn Thành Trung báo cáo chuyên đề lớp bồi dưỡng Đảng viên mớiTT BDCT
14:30TT HĐND, ông Nguyễn Hữu Dũng dự HN tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và ký kết giao ước thi đua Cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố năm 2018UBMT, LĐLĐ, A Chính, CCTK, NV (Xe A Trai)UBND huyện Diên Khánh
Thứ sáu 23/03/2018
08:00Bà Võ Thị Kim Thoa làm việc với Chi bộ phòng Y tếP. Y tế
08:00Ông Nguyễn Thành Trung họp Hội đồng sáng kiến thành phố P Kinh tế TV Hội đồng. Phòng Kinh tế chuẩn bị ndung PH1
08:00Ông Nguyễn Hữu Dũng ông Nguyễn Ngọc Sơn dự HN tổng kết công tác an toàn giao thông năm 2017 A Chính-VũHT P. GDĐT
08:00TT HĐND làm việc với HĐND phường Cam Linh về tình hình công tác HĐND thành phố từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nayDuy Nhung Các ban HĐND, A Chính Cam Linh
14:00TT. HĐND, UBND hội ý các phòng banLĐVP-Hằng TT.HĐND, TCKH, NV, Ttra, QLĐT, TNMT, KT, TTPTQĐ, TNXK, BQLDA, VPĐK, các Ban HĐND PH1
14:00TT HĐND làm việc với HĐND phường Cam Phú về tình hình công tác HĐND thành phố từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nayDuy Nhung Các ban HĐND, A Chính Cam Phú
19:00Ông Nguyễn Thành Trung dự Hội trại truyền thống thanh niên tỉnh KH – Trại Hùng Vương lần thứ 18 năm 2018Xe A.RongSVĐ 14/8 thị trấn Vạn Giã – Vạn Ninh
GHI CHÚ: