THỜI TIẾT
Độ ẩm :
Gió:
Số người truy cập: 8852278
Đang online: 165
 
Năm 2016 đánh dấu một bước tiến đáng kể của Ủy ban Mặt trận  (UBMT) phường Cam Lợi. Từ một đơn vị xếp áp chót của năm 2015, UBMT phường đã vươn lên vị trí liền kề sau đơn vị Cam Nghĩa trong các phong trào thi đua và công tác mặt trận khối 09 phường thuộc UBMT thành phố Cam Ranh.

[Đăng ngày: 03/02/2017]
Năm 2016 đánh dấu một bước tiến đáng kể của Ủy ban Mặt trận  (UBMT) phường Cam Lợi. Từ một đơn vị xếp áp chót của năm 2015, UBMT phường đã vươn lên vị trí liền kề sau đơn vị Cam Nghĩa trong các phong trào thi đua và công tác mặt trận khối 09 phường thuộc UBMT thành phố Cam Ranh.
CÁC TIN KHÁC
[Đăng ngày: 16/06/2016]
Thường trực Mặt trận các xã trên địa bàn thành phố Cam Ranh
CÁC TIN KHÁC
[Đăng ngày: 10/07/2016]
Phát huy vai trò là trung tâm khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong 6 tháng đầu năm 2016, UB MTTQ VN phường Cam Phúc Bắc đã tăng cường tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân, phát huy dân chủ, đoàn kết, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH tại địa phương.
CÁC TIN KHÁC
      
hot