HƯỞNG ỨNG NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM (28/6) 
Liên kết website
Số người truy cập: 8769943
Đang online: 320
THỜI TIẾT
Độ ẩm :
Gió:
[Đăng ngày 10/04/2018]
Quyết định 49/2015/QĐ-TTg về chế độ, chính sách trợ cấp một lần, bảo hiểm y tế, mai tán phí…đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành 14/10/2015.
[Đăng ngày 22/03/2018]
Ban Thường trực UBMTTQVN phường Cam Lợi đã phát huy được sức mạnh của khối “Đại đoàn kết toàn dân tộc”, cụ thể hóa các chương trình nội dung hoạt động, đem lại hiệu quả tích cực trong năm 2017.
[Đăng ngày 20/01/2018]
Theo báo cáo thống kê, năm 2017, thành phố Cam Ranh đã tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kế hoạch công tác của ngành lao động thương binh xã hội, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
[Đăng ngày 14/10/2017]
Thông tư 153/2017/TT-BQP quy định về chế độ nghỉ của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.
[Đăng ngày 14/10/2017]
Đây là nội dung quan trọng tại Nghị định 112/2017/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 20/11/2017) về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong (TNXP) cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975.
1

                       
hot