HƯỞNG ỨNG NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM (28/6) 
Liên kết website
Số người truy cập: 8769952
Đang online: 322
THỜI TIẾT
Độ ẩm :
Gió:
[Đăng ngày 10/06/2018]
Vừa qua, BCH Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết 27-NQ/TWNghị quyết 28-NQ/TW về việc cải cách chính sách tiền lương và chính sách BHXH.
[Đăng ngày 08/06/2018]
Vừa qua, BCH Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết 27-NQ/TWNghị quyết 28-NQ/TW về việc cải cách chính sách tiền lương và chính sách BHXH.
[Đăng ngày 29/05/2018]

Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật (gọi gọn là nghỉ việc trái pháp luật) sẽ gánh lấy những hậu quả pháp lý nhất định.

[Đăng ngày 28/05/2018]
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
[Đăng ngày 26/05/2018]
Chính phủ ban hành Nghị định 80/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 147/2003/NĐ-CP và Nghị định 135/2004/NĐ-CP.
[Đăng ngày 26/05/2018]
Đây là nội dung nổi bật tại Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.
[Đăng ngày 21/05/2018]

Ngày 15/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

[Đăng ngày 10/05/2018]

1. Tăng mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau 01 ngày

Mức tăng từ 390.000 đồng lên 417.000 đồng (= 30% mức lương cơ sở)

                       
hot