KỶ NIỆM 71 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2018) 

Liên kết website
Số người truy cập: 8854090
Đang online: 274
THỜI TIẾT
Độ ẩm :
Gió:
[Đăng ngày 14/07/2018]
Lịch sử cũng chứng minh rằng, khi các giá trị ấy trở nên phổ biến trong xã hội, thì đó là dấu hiệu của thời kỳ ổn định và phát triển của đất nước. Ngược lại, khi các giá trị đó bị coi nhẹ, thì các quan hệ xã hội sẽ trở nên lỏng lẻo và suy yếu.
[Đăng ngày 13/07/2018]
Hiện nay, môi trường mà các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã, đang và sẽ tập trung sử dụng internet, không gian mạng, chủ yếu là mạng xã hội để chống phá cách mạng nước ta, do vậy, việc phòng, chống “diễn biến hòa bình” trong tình hình mới cần nhận diện và lưu ý một số vấn đề.
[Đăng ngày 27/06/2018]
Công cuộc đổi mới đất nước, sự phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế tạo ra những tiền đề và đòi hỏi đổi mới, tăng cường phân cấp quản lý giữa trung ương và địa phương, nhằm phát huy mạnh mẽ tính năng động, sáng tạo, ...
[Đăng ngày 27/06/2018]
Nghị quyết 57/2018/QH14 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 vừa được công bố.
[Đăng ngày 24/06/2018]
Tại Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV, sau nhiều phiên thảo luận cặn kẽ, thẳng thắn, công khai, trong đó có tiếp thu nhiều ý kiến trực tiếp và gián tiếp của cử tri cả nước, ngày 12-6-2018, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật An ninh mạng với tỷ lệ cao (86,86% đại biểu Quốc hội tán thành).
[Đăng ngày 23/06/2018]
Để bảo vệ nền tảng tư tưởng và vai trò lãnh đạo của Đảng, việc tăng cường đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, luận điểm xuyên tạc là đòi hỏi khách quan, nhiệm vụ cấp bách trước mắt, đồng thời cũng là nhiệm vụ thường xuyên, cơ bản, lâu dài.
[Đăng ngày 16/06/2018]
Luật An ninh mạng không những KHÔNG ảnh hưởng đến quyền tự do ngôn luận của người dùng mà còn góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dùng trên không gian mạng. Tuy nhiên người dùng phải chịu trách nhiệm về thông tin do mình đăng tải, chia sẻ.
[Đăng ngày 16/06/2018]
Quốc hội vừa thông qua Luật An ninh mạng. Đây có lẽ là chủ đề được bàn tán nhiều nhất trong những ngày qua.
[Đăng ngày 14/06/2018]

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN
QUY ĐỊNH TẠM THỜI
ĐỐI VỚI CÁC VÙNG NUÔI TRỒNG
THỦY SẢN LỒNG, BÈ TRÊN BIỂN TẠI
ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CAM RANH

123
                      
hot