CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 128 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2018)
Liên kết website
Số người truy cập: 8713250
Đang online: 373
[Đăng ngày 19/05/2018]
Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí đẩy mạnh xây dựng các chuyên mục, chuyên đề, trang tin, tăng thời lượng phát sóng, tăng số lượng tin, bài, hình ảnh để thông tin, tuyên truyền
[Đăng ngày 14/05/2018]

Từ trước đến nay việc đánh giá cán bộ là một trong những khâu hết sức quan trọng trong công tác cán bộ.
[Đăng ngày 24/04/2018]
Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ về đánh giá tác động của chính sách (ĐGTĐCS) được xây dựng với mục tiêu hướng dẫn phương pháp thực hiện nội dung ĐGTĐCS theo các quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015
[Đăng ngày 19/04/2018]
Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6, khóa XII về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
[Đăng ngày 11/04/2018]
Ngày 22/01/2018, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã ban hành Hướng dẫn số 24-HD/TGTU về công tác tuyên truyền tháng 02/2018, BBT Công Thông tin điện tử giới thiệu toàn văn văn bản dưới đây:
[Đăng ngày 11/04/2018]
Ngày 08/01/2018, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã ban hành Hướng dẫn số 22-HD/TGTU về công tác tuyên truyền tháng 01/2018, BBT Công Thông tin điện tử giới thiệu toàn văn văn bản dưới đây:
[Đăng ngày 10/04/2018]
Ngày 30/3/2018, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã ban hành Hướng dẫn số 27-HD/TGTU về công tác tuyên truyền tháng 4/2018, BBT Công Thông tin điện tử giới thiệu toàn văn văn bản dưới đây:
12

Độ ẩm:
Sức gió:
                       
hot