Thư viện ảnh

Diêm dân
Yến sào Khánh Hòa
Cam Ranh vẫy gọi
Tiến bước dưới quân kỳ
Gửi lời chào đất liền
Tưởng niệm
Đội bá trạo trong lễ nghinh Ông
Giờ giải lao
Dâng hương, dâng hoa viếng Bác nhân kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2)
Tượng đài Bác Hồ Chí Minh tại TP. Cam Ranh
script của trang template homepage