KỶ NIỆM 71 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2018) 
Liên kết website
Số người truy cập: 8843572
Đang online: 65
THỜI TIẾT
Độ ẩm :
Gió:
[Đăng ngày 10/07/2018]
Một góc xã đảo Cam Bình.4 xã nằm trong kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào cuối năm nay đều đang gặp những khó khăn nhất định để hoàn thành các tiêu chí. Vì vậy, TP. Cam Ranh (Khánh Hòa) đang nỗ lực thực hiện các tiêu chí còn thiếu, phấn đấu hoàn thành mục tiêu.
[Đăng ngày 29/06/2018]

 Ngày 10/5/2018, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 173/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu

[Đăng ngày 27/06/2018]

Lan tỏa nông thôn mới kiểu mẫu

Sau khi đạt xã nông thôn mới nhiều địa phương trong cả nước bắt tay ngay vào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu với mong muốn từ những mô hình, những cách làm mới sẽ nâng cao chất lượng đời sống, xã hội, vật chất, tinh thần của người dân nông thôn, để nông thôn thực sự trở thành những nơi đáng sống.
[Đăng ngày 27/06/2018]
Giai đoạn 2016-2020 đánh dấu quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn cả nước với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân
1

                      
hot