KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925 - 21/6/2017)














Liên kết website
Số người truy cập: 7547460
Đang online: 1056
[Đăng ngày 23/06/2017]

Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông kèm theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT như sau:

[Đăng ngày 22/06/2017]
Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2013.
[Đăng ngày 22/06/2017]
Đây là nội dung mới nổi bật được đề cập tại Thông tư 58/2017/TT-BTC (áp dụng từ năm tài chính 2017).
[Đăng ngày 22/06/2017]
BBT xin gửi đến các bạn  một số chính sách nổi bật sẽ có hiệu lực từ ngày 21 – 30/6/2017 sau đây:
[Đăng ngày 21/06/2017]
[Đăng ngày 17/06/2017]
Luật Hôn nhân gia đình 2014 đã chính thức được thông qua và có hiệu lực kể từ 01/01/2015.
[Đăng ngày 17/06/2017]
Luật này quy định nguyên tắc bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình, biện pháp bảo đảm bình đẳng giới, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện bình đẳng giới.
[Đăng ngày 17/06/2017]
Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ ban hành quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.
[Đăng ngày 16/06/2017]
Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 28/01/2015 của Chính phủ ban hành quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo





Độ ẩm:
Sức gió:
       
hot