Liên kết website
Số người truy cập: 7180876
Đang online: 422
[Đăng ngày 24/03/2017]
Nghị định 28/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 131/2013/NĐ-CP xử phạt hành chính về quyền tác giả và Nghị định 158/2013/NĐ-CP xử phạt hành chính về văn hóa, thể thao, du lịch, quảng cáo được ban hành ngày 20/3/2017.
[Đăng ngày 23/03/2017]
Đây là nội dung mới nổi bật được đề cập tại Nghị định 28/2017/NĐ-CP về việc sửa đổi một số quy định xử phạt vi phạm hành chính tại Nghị định 131/2013/NĐ-CP và Nghị định 158/2013/NĐ-CP (ban hành ngày 20/3/2017).
[Đăng ngày 21/03/2017]

Từ ngày 21 - 31/3/2017, 05 Nghị định mới của Chính phủ sẽ bắt đầu có hiệu lực với một số nội dung nổi bật như sau:

[Đăng ngày 21/03/2017]
Trong tuần qua (từ ngày 13 – 19/3/2017), BAN BIÊN TẬP đã cập nhật được một số Thông tư mới quan trọng thuộc lĩnh vực thuế, xuất nhập khẩu và giáo dục như sau:
[Đăng ngày 15/03/2017]
Vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần đầu tiên ban hành Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch kèm theo Quyết định 718/QĐ-BVHTTDL để áp dụng trên phạm vi cả nước.
[Đăng ngày 02/03/2017]

Ngày 11/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 151/2016/NĐ-CP hướng dẫn chế độ, chính sách của Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

[Đăng ngày 01/03/2017]

Nghị định 08/2017/NĐ-CP quy định việc tiếp nhận tác phẩm báo chí thực hiện lưu chiểu điện tử và thời hạn lưu trữ, bảo quản, sử dụng đối với các loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử được lưu chiểu điện tử ban hành ngày 08/02/2017.

[Đăng ngày 01/03/2017]
Nghị định này quy định về việc kinh doanh, quản lý hoạt động kinh doanh và xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh casino trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


Độ ẩm:
Sức gió:

           
hot