CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 72 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8) VÀ QUỐC KHÁNH 2/9 (1945 - 2017)


Liên kết websiteSố người truy cập: 7772369
Đang online: 745
[Đăng ngày 17/08/2017]
Từ ngày 21 - 31/8/2017, nhiều chính sách mới về lao động, tài chính... bắt đầu có hiệu lực, như:
[Đăng ngày 10/08/2017]
Đây là nội dung hướng dẫn tại Thông tư 43/2017/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
[Đăng ngày 08/08/2017]

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 88/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức.
[Đăng ngày 07/08/2017]
Sau đây, BBT xin giới thiệu một số văn bản mới quy định về hoạt động tố tụng, đánh giá viên chức… được cập nhật trong tuần qua (từ ngày 31/7 – 06/8/2017):
[Đăng ngày 07/08/2017]
Sau đây, BBT giới thiệu các chính sách mới về Lao động - Tiền lương bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2017.
[Đăng ngày 07/08/2017]
Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại  Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.
[Đăng ngày 07/08/2017]
BBT điểm qua  04 chính sách nổi bật về lĩnh vực tiền tệ ngân hàng bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 11 – 20/8/2017:
 

Độ ẩm:
Sức gió:
       
hot