Thư viện ảnh

Ngày Hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Khánh Hòa năm 2019
Diễn tấu mã la
Ngày Hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Cam Ranh
Một góc khu triển lãm ảnh Xuân Kỷ Hợi 2019
Chợ Hoa xuân Kỷ Hợi 2019 tại Cam Ranh
Tiểu cảnh giao lộ 22 tháng 8 và Đại lộ Hùng Vương
Tôm hùm Bình Ba
Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019
Hướng đạo
Báo động chiến đấu