Chỉ thị 28/CT-TTg năm 2018 về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo  
50% các xã vùng dân tộc thiểu số xây dựng mô hình về bình đẳng giới  
  • 18/09/2018

50% các xã vùng dân tộc thiểu số xây dựng mô hình về bình đẳng giới

UBND tỉnh vừa ban hành Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018 -2025”.

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội  
  • 16/09/2018

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Nghị định số 88/2018/NĐ-CP của Chính phủ điều chỉnh tăng thêm 6,92% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2018 đối với 8 nhóm đối tượng, áp dụng từ ngày 1-7-2018.

Sửa một số quy định về tiền lương  
  • 15/09/2018

Sửa một số quy định về tiền lương

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương.

5 tiêu chuẩn, 15 tiêu chí đánh giá giáo viên phổ thông  
  • 14/09/2018

5 tiêu chuẩn, 15 tiêu chí đánh giá giáo viên phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông với 5 tiêu chuẩn, 15 tiêu chí.

Infographic: Chi tiết mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2019  
Nhiều quy định về lao động, việc làm, tiền lương sẽ được sửa đổi  
  • 09/09/2018

Nhiều quy định về lao động, việc làm, tiền lương sẽ được sửa đổi

Bộ LĐ-TB-XH đang xây dựng Dự án Bộ Luật Lao động sửa đổi để lấy ý kiến nhân dân, trình Quốc hội xem xét và thông qua vào năm tới.

Bổ sung trường hợp tinh giản biên chế  
  • 08/09/2018

Bổ sung trường hợp tinh giản biên chế

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Đẩy mạnh công tác xóa mù chữ trong năm học 2018 - 2019  
  • 06/09/2018

Đẩy mạnh công tác xóa mù chữ trong năm học 2018 - 2019

Bộ GD&ĐT ban hành Công văn 3846/BGDĐT-GDTX về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 đối với cơ sở giáo dục thường xuyên.

Phải hoàn trả lại tiền khi bị tinh giản biên chế sai đối tượng  
  • 06/09/2018

Phải hoàn trả lại tiền khi bị tinh giản biên chế sai đối tượng

Ngày 31/8/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế.

Back To Top