Chính sách nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 8/2018 Hộp thư đến 	x  
  • 20/08/2018

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 8/2018 Hộp thư đến x

Từ ngày 21 - 31/8/2018 nhiều chính sách nổi bật về Chính sách người có công, Văn hóa - Xã hội,... chính thức có hiệu lực. Trong đó nổi bật là:

Lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân  
  • 29/07/2018

Lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Sáng 27-7-2018, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Chế độ trợ cấp với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam  
Hướng dẫn chế độ nghỉ phép hằng năm đối với sĩ quan Quân đội  
Nghị định 31/2013/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng  
Quyết định 49/2015/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành  
Nghị quyết 63/NQ-CP năm 2017 thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg do Chính phủ ban hành  
Quyết định 157/QĐ-BCĐCCTLBHXH năm 2017 Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công  
Quyết định 12/2018/QĐ-TTg về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số do Thủ tướng Chính phủ ban hành  
Back To Top