Làm gì để người trẻ yêu lịch sử?

Không phải bây giờ, khi điểm môn Lịch sử bị “đội sổ” trong kỳ thi THPT quốc gia 2019 vừa qua thì “tình trạng quên sử trong người trẻ” mới được xới xáo lên mà vấn đề này đã được nói từ 3 năm, 5 năm, thậm chí là 10 năm trước.

17/09/2019

Lịch sử từ những thước phim quý

Những ngày này, xem lại những thước phim tư liệu quý về lễ mít tinh ngày Độc lập 2-9-1945, hay ngày quốc dân đón Chính phủ kháng chiến ở Quảng trường Ba Đình, chúng ta cảm nhận được khí thế tràn đầy niềm tự hào của cả dân tộc trong thời khắc lịch sử ấy.

02/09/2019

Muốn hưởng trái hòa bình, phải bảo vệ cây độc lập

“Dĩ bất biến” trong kiên định đường lối, mục tiêu độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, môi trường hòa bình và “ứng vạn biến” bằng sách lược mềm dẻo, phương thức linh hoạt, đối phó hiệu quả với sự biến động phức tạp của tình hình; sự đan xen, chuyển hóa phức tạp giữa đối tác và đối tượng; với mọi âm mưu, thủ đoạn, tình huống của các thế lực thù địch, phản động, nhằm đạt mục tiêu cao nhất. 

28/08/2019

Những vấn đề về xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Người cho rằng, Đảng thực sự vững mạnh, đủ sức lãnh đạo cách mạng thì công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được coi là một nhiệm vụ chiến lược, một công việc thường xuyên trong quá trình vận động phát triển của cách mạng.

22/08/2019

Đang online: 844

Truy cập tháng: 44,666

Tổng truy cập: 1,608,366