Phát triển thị trường cho công nghiệp hỗ trợ  
  • 05/09/2018

Phát triển thị trường cho công nghiệp hỗ trợ

Bằng cách thúc đẩy các ngành sản xuất, lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh, thị trường cho công nghiệp hỗ trợ trong nước sẽ được duy trì và mở rộng, tạo tiền đề để các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ (CNHT) trở thành nhà cung cấp, tham gia vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp sản phẩm cuối cùng.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ: Khó xây dựng thương hiệu  
  • 27/08/2018

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ: Khó xây dựng thương hiệu

Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm là mục tiêu mà nhiều doanh nghiệp (DN) hướng đến. Song, vấn đề này đang là thách thức đối với các DN vừa và nhỏ.

Triển khai Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa  
  • 03/08/2018

Triển khai Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 39/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Nghị định 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009.

Cụ thể hóa chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa  
  • 03/08/2018

Cụ thể hóa chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đã có nhưng chưa có những giải pháp cụ thể để các DN lớn thấy cơ hội và DN nhỏ có cơ hội.

Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp  
  • 03/08/2018

Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16-5-2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06-6-2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16-5-2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp trong năm 2018.

Thủ tướng chỉ thị triển khai hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa  
  • 03/08/2018

Thủ tướng chỉ thị triển khai hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 15/CT-TTg về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nghị định 34/2018/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do Chính phủ ban hành  
Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa  
Back To Top