Chương trình OCOP - giải pháp phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới hiệu quả  
  • 05/09/2018

Chương trình OCOP - giải pháp phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới hiệu quả

BBT  Trân trọng giới thiệu tới bạn đọc bài viết “Chương trình OCOP - giải pháp phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới hiệu quả” của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng BCĐ Trung ương các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016- 2020.

Trả lời chất vẫn về nông nghiệp, nông thôn tại kỳ họp HĐND tỉnh  
Triển khai nông thôn mới nâng cao: Chuyện không đơn giản  
  • 25/08/2018

Triển khai nông thôn mới nâng cao: Chuyện không đơn giản

Trong vòng 2 năm tới, các huyện đồng bằng phải có ít nhất 1 xã nông thôn mới (NTM) nâng cao. Đó là mục tiêu Khánh Hòa đặt ra trong kế hoạch thực hiện Chương trình NTM nâng cao giai đoạn 2018 - 2020.

Thực hiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng xã nông thôn  mới kiểu mẫu  
Hướng dẫn thực hiện tiêu chí nông thôn mới nâng cao  
CHƯƠNG TRÌNH  MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2016-2020  
  • 12/08/2018

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2016-2020

Nhằm thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội Khóa XIII về phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 được đồng bộ, kịp thời, thống nhất và có hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 với các nội dung sau:

Phát triển du lịch cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới  
  • 02/08/2018

Phát triển du lịch cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới

Những năm gần đây, loại hình du lịch cộng đồng (homestay) xuất hiện tại một số vùng nông thôn và bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế-xã hội cao. Tuy nhiên, mô hình này phần lớn hình thành dưới hình thức tự phát, chưa có quy hoạch cụ thể, rất cần sự định hướng từ phía chính quyền địa phương để hướng tới sự phát triển an toàn, hiệu quả bền vững.

Xây dựng nông thôn mới bằng cách làm mới  
  • 02/08/2018

Xây dựng nông thôn mới bằng cách làm mới

“Sự chỉ đạo của Trung ương đối với xây dựng nông thôn mới là quan trọng nhưng sự sáng tạo của người dân, cộng đồng là quyết định cho thành công của chương trình“, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng nông thôn mới ở thôn, bản khó khăn.

Xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp cách mạng lâu dài của Ðảng và nhân dân ta  
  • 02/08/2018

Xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp cách mạng lâu dài của Ðảng và nhân dân ta

Không thể có một nước công nghiệp nếu nông nghiệp, nông thôn lạc hậu, nông dân có đời sống văn hóa và vật chất thấp. Ðể Nghị quyết 26 của T.Ư đạt được mục tiêu đề ra về xây dựng nông thôn mới, cần phải có quyết tâm, nguồn lực và thời gian để thực hiện chương trình theo những nội dung sau:

Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu  
  • 27/07/2018

Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Giai đoạn 2016-2020 đánh dấu quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn cả nước với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội phù hợp; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển NTM với đô thị. Sau gần hai năm thực hiện, bộ mặt nông thôn nhiều nơi đã khởi sắc và bắt đầu bước lên một lộ trình mới: phát triển thực chất, ổn định và bền vững…

Back To Top