Chủ động phòng, chống hạn

Với thực trạng nguồn nước hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các tỉnh, thành ngay từ bây giờ cần cân đối nước hợp lý, đề phòng hạn hán, thiếu nước vào năm sau. Ở Khánh Hòa, các kịch bản ứng phó đã được lên chi tiết.

26/12/2019

Tăng cường quản lý nhà nước về khoáng sản

Nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản.

29/10/2019

Đang online: 3,160

Truy cập tháng: 157,007

Tổng truy cập: 2,611,215