Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Cải cách hành chính năm 2018

Chiều 07/11, tại Trung tâm Sinh hoạt Chính trị Văn hóa, UBND thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Cải cách hành chính năm 2018 cho gần 80 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác CCHC các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và chủ tịch UBND, công chức văn phòng – thống kê, công chức phụ trách công nghệ thông tin các xã, phường trên địa bàn thành phố.

09/11/2018