Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hoà: Kích hoạt đủ 18 tình huống tin nhắn tự động

Tính đến ngày 6-12, hệ thống tin nhắn (SMS) tự động của Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hoà đã kích hoạt được đầy đủ 18 tình huống gửi thông tin đến khách hàng, tăng thêm 7 tình huống (liên quan đến bưu chính và thanh toán trực tuyến) so với thời điểm trung tâm mới chính thức đi vào hoạt động (ngày 31-8-2018).

24/12/2019

Đang online: 2,861

Truy cập tháng: 154,862

Tổng truy cập: 2,609,070