Thủ thuật PowerPoint: Chèn âm thanh vào bài thuyết trình

Không chỉ vậy, PowerPoint còn cho phép bạn chèn thêm tập tin âm thanh cho một slide cụ thể. Bằng cách này, những trang trình bày về một vấn đề cụ thể nào đó không thể diễn tả chi tiết bằng lời nói, sẽ trở nên sinh động và dễ hiểu hơn.

25/01/2019

Hình ảnh trong HTML

Hình ảnh là rất quan trọng trong diễn tả và làm đẹp các khái niệm phức tạp theo một cách đơn giản nhất trên trang Web của bạn. Chương này sẽ đưa bạn qua các bước để sử dụng hình ảnh trong trang của mình.

29/08/2018