Cổng thông tin điện tử TP. Cam Ranh

Cơ quan chủ quản:

Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Nguyễn Thành Trung Phó Chủ tịch UBND TP

Địa chỉ trụ sở cơ quan:

 - Thành phố Cam Ranh - Tỉnh Khánh Hòa

Hộp thư ban Biên tập:

banbientap.cr@khanhhoa.gov.vn

Địa chỉ truy cập:

http://www.camranh.khanhhoa.gov.vn

Điện thoại - Fax: 0258.3860880