Thư viện ảnh

Tập huấn cải cách hành chính 2022
Khen thưởng cá nhân cải cách hành chính năm 2021
Khen thưởng tập thể cải cách hành chính năm 2021
Người dân lấy số tự động để nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố Cam Ranh
Cam Ranh: Đào tạo chuyển đổi Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2008 sang Hệ thống ISO 9001:2015
Phòng Văn hóa và Thông tin Cam Ranh kiểm tra hệ thống trang thiết bị đã đầu tư tại Bộ phận TN&TKQ UBND phường Cam Phú