Thư viện ảnh

Lữ đoàn 957, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Viện Kiểm sát quân sự khu vực 2 Hải quân tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đợt 1 năm 2019.
Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Cam Ranh tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản pháp luật mới
Đồn Biên phòng Cam Ranh: Tuyên truyền pháp luật tại phường Cam Lợi, Cam Linh