HÙNG VƯƠNG

Hùng Vương, hay vua Hùng, là tên hiệu các vị thủ lĩnh tối cao của nhà nước Văn Lang của người Lạc Việt. Theo truyền thuyết, các vua này là hậu duệ của Lạc Long Quân và Âu Cơ.

26/08/2018

HOÀNG VĂN THỤ

Đồng chí Hoàng Văn Thụ sinh ngày 04/11/1909 trong một gia đình dân tộc Tày ở xã Nhân Lý. Huyện Văn Uyên ( nay là xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng) tỉnh Lạng Sơn.

26/08/2018

TÔN ĐỨC THẮNG

Nhà hoạt động chính trị, Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa (1960-1980), sinh ngày 20/8/1888 tại làng Mỹ Hòa Hưng, tỉnh Long Xuyên (nay thuộc An Giang), trong một gia đình nông dân.

26/08/2018

TỐ HỮU

Nhà thơ Việt Nam, người mở đầu và tiêu biểu cho thơ hiện thực xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

26/08/2018