ĐOÀN KẾT, ĐOÀN KẾT, ĐẠI ĐOÀN KẾT - THÀNH CÔNG, THÀNH CÔNG, ĐẠI THÀNH CÔNG

Thi viết về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Mới đây, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh phát động cuộc thi “Viết về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT)” do BHXH Việt Nam, Báo BHXH tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16-2-1995 - 16-2-2020).

22/08/2019