Phòng chống tấn công mạng xuyên quốc gia

Diễn tập quốc tế ASEAN-Nhật Bản 2020 với chủ đề “Phòng chống tấn công mạng xuyên quốc gia” nhằm mục tiêu xây dựng, vận hành và bảo đảm sự tương tác thông suốt giữa Nhật Bản, các nước ASEAN trong công tác ứng cứu sự cố an toàn mạng.

27/06/2020

Đang online: 215

Truy cập tháng: 108,373

Tổng truy cập: 4,071,968