Thủ thuật PowerPoint: Chèn âm thanh vào bài thuyết trình

Không chỉ vậy, PowerPoint còn cho phép bạn chèn thêm tập tin âm thanh cho một slide cụ thể. Bằng cách này, những trang trình bày về một vấn đề cụ thể nào đó không thể diễn tả chi tiết bằng lời nói, sẽ trở nên sinh động và dễ hiểu hơn.

25/01/2019