VĂN HÓA MẪU HỆ QUA HỆ THỐNG ĐỀ TÀI SỬ THI (PHẦN 1)

Akhàt jucar là thuật ngữ bà con Raglai ở huyện Khánh Sơn tỉnh Khánh Hòa dùng để nói về phương thức kể truyện cổ của họ bằng lời hát, một loại hình diễn xướng dân gian như các hình thức diễn xướng sử thi của các dân tộc Tây Nguyên khác.

18/08/2018

GIẢI PHÁP BẢO TỒN, PHÁT HUY YẾU TỐ TÍCH CỰC VÀ NHỮNG ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI YẾU TỐ CÒN HẠN CHẾ TRONG HÔN NHÂN - GIA ĐÌNH CỦA NGƯỜI RAGLAI Ở KHÁNH HÒA

Hôn nhân và gia đình là các thành tố trong văn hóa tổ chức đời sống cá nhân (hôn nhân) và văn hóa tổ chức đời sống tập thể (gia đình). Hai thành tố này tác động đến văn hóa bảo tồn nòi giống của một tộc người. Yếu tố tích cực và hạn chế trong hai thành tố nói trên đóng vai trò quan trọng trong sự tồn tại, phát triển hay suy vong của tộc người.

18/08/2018

Tri thức về hoa màu của người Raglai

Bàn về thuật ngữ tri thức truyền thống (Traditional Knowledge), tri thức địa phương (Local Knowledge), tri thức dân gian (folk Knowledge) hay còn gọi là “tri thức bản địa” (Indigenous Knowledge)...

30/10/2011

Lễ hội cầu ngư của ngư dân ở Cam Ranh

  Lễ  hội cầu ngư: là hình thức tín ngưỡng sùng bái, thờ cúng cá Ông rất phổ biến và là hoạt động tín ngưỡng dân gian không thể thiếu của ngư dân sống ven biển. Theo bà con ngư dân, cá Ông là một vị thần biển thường xuất hiện cứu vớt kịp thời những người bị nạn trên biển.

21/10/2011

Nghi lễ vòng đời của tộc người Raglai ở Khánh Hòa

Tộc người Raglai ở Việt Nam thuộc nhóm ngôn ngữ Mã Lai- Đa Đảo (Chăm, Churu, Ê Đê, Raglai, Gia rai). Ở Khánh Hòa, so với các tộc người thiểu số khác, người Raglai có số dân đông nhất, chiếm tỷ lệ 3,4% dân số toàn tỉnh.

21/10/2011

Người Raglai và dấu ấn về biển

Sùng bái tự nhiên là giai đoạn tất yếu trong quá trình phát triển của con người, đặc biệt đối với những loại hình văn hóa gốc nông nghiệp và cũng là loại hình văn hóa chủ đạo ở khu vực Đông Nam Á. Người Raglai là một trong các tộc người gốc Nam Đảo ở Việt Nam, cơ tầng văn hóa của họ chi phối bởi văn hóa Đông Nam Á, do đó tín ngưỡng bản địa của người Raglai là tín ngưỡng đa thần hay còn gọi là tín ngưỡng “vạn vật hữu linh”, nghĩa là muôn loài, mọi vật quanh họ đều có linh hồn, có thần linh là Yàc cai quản.

20/10/2011