Thư viện ảnh

Hướng dẫn công dân thực hiện TTHC tại Một cửa thành phố Cam Ranh
Hướng dẫn công dân thực hiện TTHC tại Một cửa xã miền núi Cam Thịnh Tây
Ngày Hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Khánh Hòa năm 2019
Diễn tấu mã la
Ngày Hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Cam Ranh
Một góc khu triển lãm ảnh Xuân Kỷ Hợi 2019
Hướng dẫn công dân thực hiện TTHC tại UBND phường Cam Linh
Tiểu cảnh giao lộ 22 tháng 8 và Đại lộ Hùng Vương
Lãnh đạo UBND thành phố cùng nhân dân phường Cam Thuận hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 2019
Hướng đạo
Báo động chiến đấu
Gặp gỡ nơi đảo xa