Thư viện ảnh

Ngày Văn hóa dân tộc Việt Nam 19/4
Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh
Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh
Cảng Cam Ranh
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XVIII
Cảng Cam Ranh
Tượng đài Bác Hồ tại Công viên 18/10
Ngày Hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Cam Ranh
Trụ sở HĐND&UBND thành phố Cam Ranh
Hướng đạo
Gặp gỡ nơi đảo xa
Cá nuôi lồng
Bản sắc văn hóa
Vũ điệu dân chài