Đường dây nóng tiếp nhận thông tin lợi dụng danh nghĩa báo chí để trục lợi  
Văn bản 924 của UBND thành phố  
Triển khai Quyết định công bố Quyết định 474 của UBND tỉnh Khánh Hòa  
Kế hoạch 732 về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2018-2020 của UBND thành phố Cam Ranh  
Công văn 564 của UBND thành phố triển khai Quyết định TTHC về khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã  
Back To Top