Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc tổ chức các hoạt động hè năm 2018  
Sửa quy định về cấp đổi hiện vật khen thưởng cấp Nhà nước  
  • 01/08/2018

Sửa quy định về cấp đổi hiện vật khen thưởng cấp Nhà nước

Nghị định 101/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 85/2014/NĐ-CP về mẫu huân chương, huy chương, ... của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng.

Danh sách Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng TP Cam Ranh  
Thủ tướng Chính phủ khen thưởng gia đình có thành tích trong phong trào hiến máu nhân đạo  
công nhận bổ sung danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” năm 2017  
Về việc khen thưởng bổ sung tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2017  
khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc dẫn đầu thi đua ngành tỉnh năm 2017  
công nhận bổ sung danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2017  
công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2017  
khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tíchtrong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư  
Back To Top