Công bố quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Khánh Hòa  
  • 27/08/2018

Công bố quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Khánh Hòa

Sáng 23-8-2018, Sở Công Thương tỉnh tổ chức hội nghị công bố quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp (CN) tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Đến năm 2025, tỉnh Khánh Hòa có 4 khu công nghiệp và 12 cụm công nghiệp  
  • 27/08/2018

Đến năm 2025, tỉnh Khánh Hòa có 4 khu công nghiệp và 12 cụm công nghiệp

Đây là một trong những định hướng trong Quy hoạch phát triển công nghiệp (CN) tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Danh mục đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn 2018  
  • 17/08/2018

Danh mục đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn 2018

Quyết định 1010/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 ban hành đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn bao gồm:

QH xây dựng nông thôn mới Cam Thịnh Tây  
Quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại Cam Phước Đông  
Quy hoạch nghĩa trang  
Quyết định phê duyệt quy hoạch đường gom tại thành phố Cam Ranh  
Quy hoạch Khu dân cư đường D2-Cam Phúc Bắc  
Quy hoạch Thành phố Cam Ranh đến 2035  
Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng TL 1/500 khu dân cư phía Nam đường Nguyễn Chí Thanh, phường Cam Nghĩa, Cam Ranh, Khánh Hòa  
Back To Top