Khắc sâu trong lòng những chiến sĩ đặc công

Kỷ niệm ngày Thương binh – Liệt sĩ năm nay, nhân dân vô cùng thương tiếc những chiến sĩ đặc công đã hy sinh trên quê hương của mình, có những người địch đem xác phơi trên đường Quốc lộ I để uy hiếp tinh thần nhân dân, nhưng nhân dân đã mọi tìm cách lấy xác về chôn. (sau giải phóng, phòng Thương binh – Xã hội, bốc hài cốt đem về nghĩa trang của huyện

06/07/2020

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 29/6-3/7

Giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế; tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng; lộ trình nâng trình độ chuẩn của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS; chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ; phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 29/6-3/7/2020.

05/07/2020

Phát huy sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam

Văn hóa Việt Nam được hình thành từ rất sớm ngay từ bình minh loài người, được tiếp biến, bồi đắp qua hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, tạo nên những giá trị trường tồn, là những lớp trầm tích nuôi dưỡng hồn cốt, tinh thần, khí phách dân tộc, tỏa rạng rực rỡ trong thời đại Hồ Chí Minh.

26/06/2020

Cần một tầm nhìn mới về gia đình

Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21-2-2005 của Ban Bí thư về xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là dấu mốc quan trọng thể hiện rõ quan điểm của Đảng về gia đình. Sau 15 năm thực hiện, trong tình hình mới, gia đình Việt Nam đã có những biến đổi mạnh mẽ, đối diện với nhiều thời cơ nhưng cũng không ít thách thức.

26/06/2020

Cần một tầm nhìn mới về gia đình

Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21-2-2005 của Ban Bí thư về xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là dấu mốc quan trọng thể hiện rõ quan điểm của Đảng về gia đình. Sau 15 năm thực hiện, trong tình hình mới, gia đình Việt Nam đã có những biến đổi mạnh mẽ, đối diện với nhiều thời cơ nhưng cũng không ít thách thức.

26/06/2020

Đang online: 237

Truy cập tháng: 53,856

Tổng truy cập: 3,775,671