Phải quyết tâm để không có đến 1.000 ca nhiễm COVID-19

Nếu chúng ta thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia và khuyến cáo của cơ quan y tế thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ thành công như giai đoạn 1 và phải quyết tâm để không có đến 1.000 ca nhiễm COVID-19 ở Việt Nam

27/03/2020

Hướng dẫn công tác văn hóa, văn nghệ năm 2020

Ngày 03/3/2020, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã ban hành Hướng dẫn số 62-HD/BTGTU về công tác văn hóa, văn nghệ năm 2020, BBT Công Thông tin điện tử giới thiệu toàn văn văn bản dưới đây:

24/03/2020

Đang online: 675

Truy cập tháng: 46,627

Tổng truy cập: 3,147,847