CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 128 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2018)
Liên kết website
Số người truy cập: 8713258
Đang online: 380
[Đăng ngày 26/05/2018]
Đây là một trong những nhiệm vụ được nêu tại Nghị quyết 26-NQ/TW của BCH TW Đảng khoá XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
[Đăng ngày 24/05/2018]
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 77/2018/NĐ-CP quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.
[Đăng ngày 22/05/2018]
Nghị định này quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 (sau đây gọi chung là Luật sở hữu trí tuệ) về quyền tác giả, quyền liên quan.
[Đăng ngày 21/05/2018]
Sau đây, BAN BIÊN TẬP xin giới thiệu một số văn bản nổi bật về lao động tiền lương, thuế, doanh nghiệp… đã được cập nhật trong tuần qua (từ ngày 14 – 20/5/2018):
[Đăng ngày 21/05/2018]
Đây là nội dung nổi bật tại Nghị quyết 19-2018/NQ-CP về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2018 và những năm tiếp theo.
[Đăng ngày 20/05/2018]
Ngày 15/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 70/2018/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ (KHCN) sử dụng vốn nhà nước.
[Đăng ngày 20/05/2018]
BBT xin giới thiệu 05 Thông tư về lĩnh vực xuất nhập khẩu, giáo dục… có hiệu lực từ cuối tháng 05/2018 (từ ngày 21 – 31/5/2018):

Độ ẩm:
Sức gió:
                       
hot